01
01
01
01
01
01
HARLEY-DAVIDSON CLUB OF DENMARK
distrikt 2, Fyn
hdcf.dk / Nyheder i distrikt Fyn / 2018 / Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling i distrikt FYN søndag den 25. marts kl. 14

Tilbage

Kære medlemmer på Fyn
Det var desværre ikke muligt at sammensætte en ny distriktsbestyrelse på Fyn, de 3 tilbageværende bestyrelsesmedlemmer, heriblandt formand Niller har valgt også at træde tilbage, det betyder at hovedbestyrelsen teknisk set står for administrationen af distriktet til en ny bestyrelse er valgt ind.
Der afholdes derfor en ekstraordinær distriktsgeneralforsamling søndag d. 25. marts kl. 14 i Fyns klubhus, hvilket fremgår af vedhæftede indkaldelse.
Vedhæftede breve og indkaldelsen er på vej ud med posten til alle medlemmer i distrikt 2.

Klik her for indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

Klik her for brev fra Niller og Jonas


Forklaring fra fratrædende formand Niller og fra H-DCDKs president Jonas Hjorth

Fra Niller:

Kære medlem af distrikt 2, Fyn.

Som du kan læse i dette brev som vi har sendt dig, bliver vi desværre nødt til at indkalde til ekstraordinær generalforsamling den 25 marts 2018, i Fyns klubhus kl. 14.00.

Grunden til denne situation er, at det ikke lykkes for os på den ordinære generalforsamling den 5. februar 2018 at få sammensat en ny bestyrelse. Som formand for bestyrelsen er det kun naturligt at jeg påtager mig dette ansvar.

Derfor er det også kun ganske naturligt, at jeg efter den ordinære generalforsamling trækker mig med øjeblikkelig virkning. Da jeg mener at distriktet har brug for ro og plads til forsat at udvikle sig i en positiv retning.

Jeg har lige siden jeg blev valgt ind, udmeldt at jeg kun ville sidde i to perioder, da jeg har den holdning at man ikke må gro fast i vaner og virkemåde, så efter planen skulle jeg have trukket mig ved næste valg.

Dog kan jeg ikke sidde det overhørigt, at det ikke lykkedes mig at få stemt en ny bestyrelse ind denne gang. Jan og Thomas har ligeledes udmeldt at de også trækker sig, så der er mulighed for at sammensætte en helt ny bestyrelse.

Jeg vil godt benytte lejligheden til at takke for de tre år som jeg har siddet, og ønsker den nye bestyrelse god vind. Den nye bestyrelse vil naturligvis kunne hente råd og vejledning til at blive sat ordentligt ind i opgaven hos undertegnede og de øvrige tidligere medlemmer af distriktsbestyrelsen i distrikt 2.

De bedste hilsner

Niller

 

Fra Jonas Hjorth

Kære medlem af distrikt 2, Fyn

Som I kan læse af Nillers brev, er den samlede bestyrelse på Fyn nu gået af, rent teknisk betyder dette at hovedbestyrelsen overtager administrationen af distriktet indtil en ny distriktsbestyrelse er valgt til en ekstraordinær distriktsgeneralforsamling, jf. § 17 stk. 5 i H-DCDK´s “love og regler”.

Vi håber og tror naturligvis på at få sammensat en ny bestyrelse til den ekstraordinære distriktsgeneralforsamling, så distriktet kan køre videre med nye og friske kræfter.

Jeg vil dog gøre dig opmærksom på at den yderste konsekvens af ikke at kunne samle en distriktsbestyrelse, vil være at hovedbestyrelsen er tvunget til at fremsætte et forslag til hovedgeneralforsamlingen d. 28. april 2018 om at nedlægge Fyn som selvstændigt distrikt. Medlemmerne vil overgå til hhv. distrikt 1 Sjælland eller distrikt 3 Syd, da det på den lange bane ikke er holdbart at hovedbestyrelsen varetager administrationen af et distrikt.

Skulle du have spørgsmål eller andre klubrelaterede problemer, er du derfor meget velkommen til at henvende dig til mig, eller andre fra hovedbestyrelsen, da du den næste måneds tid ikke har en distriktsbestyrelse.

Jeg beder dig hermed om at bakke op om dit distrikt og deltage i den ekstraordinære distriktsgeneralforsamling, og hvis du nogensinde har overvejet at stille op til bestyrelsen, er muligheden der i den grad nu. Fyn har i mange år været et aktivt distrikt, med masser af arrangementer, et af Danmarks største træf, fedt klubhus og har masser af opbakning fra medlemmerne, det synes jeg vil være en katastrofe at se smuldre. 

Jeg og den øvrige hovedbestyrelse glæder os til at se dig til den ekstraordinære distriktsgeneralforsamling, se den vedlagte indkaldelse.

Venlig hilsen / Regards
Jonas Hjorth
H-DCDK president
Harley-Davidson Club of Denmark
Mobile phone: +45 28291828
www.hdc.dk / Mail: president@hdc.dk