01
01
01
01
01
01
HARLEY-DAVIDSON CLUB OF DENMARK
distrikt 2, Fyn
hdcf.dk / Nyheder i distrikt Fyn / 2018 / Nye på SMS listen

Velkommen til SMS listen

Tilbage

Vi er nu oppe på 307 medlemmer på SMS listen

 

Velkommen til de sidste der har tilmeldt sig SMS listen for nyligt. Vi er nu oppe på 307 på listen. Men der er da plads til flere! Gør som Pierre og John for eksempel; meld dig til, og få info og nyheder på din telefon...

Få information om klubben på din telefon!

Vi har i distriktet en SMS service som går ud på at få hurtige meddelelser ud til jer,. Det kan være emner som bestyrelsen gerne vil informere om - indbydelser til fællesture og "husk nu" info om fester - arrangementer og køreture. 

Du kan også få din SMS ud hvis der f.eks spontant opstår en ide til en fællestur eller et arrangement som kan være i alles interesse.

Vi sender 307 sms af gangen. Vi ved ikke hvilket teleselskab du har, så nogen sms er fremme på få sek. mens andre først kommer efter nogle timer. Dvs. vi er ikke herre over om du modtager din sms på uønskede tidspunkter.

Som hovedregel udsendes der derfor ikke SMS efter kl. 19 eller før kl. 7.

Hvad og hvem?

Bestyrelsen afgør om det er noget som vi vil have sendt ud på listen, f.eks. sender vi ikke indbydelser til andre arrangementer på dage hvor vi i forvejen er booket til anden side, heller ikke på dage hvor HDC DK har træf - fester eller lign. Derfor påberåber vi os ret til egenrådigt at beslutte hvis noget ikke skal ud til medlemmerne på SMS listen. 


Hvis du også er interesseret i at være med på SMS listen, så skriv på 51 71 24 72

Oplys om navn, medlemsnummer og det telefon no. du ønsker at tilmelde.

Du kan kun sende sms til ovenstående nr.!!!

Der kan ikke besvares opkald eller modtages talebeskeder på denne telefon.