01
01
01
01
01
01
HARLEY-DAVIDSON CLUB OF DENMARK
distrikt 2, Fyn
hdcf.dk / Nyheder i distrikt Fyn / 2021 / Nye datoer for distriktsgeneralforsamlinger

Nye datoer for distriktsgeneralforsamlinger

Tilbage

Grundet den ekstraordinære nedlukning af hele Danmark og de skærpede restriktioner frem til 17. januar, har hovedbestyrelsen vurderet at det ikke vil være forsvarligt at gennemføre de planlagte distriktsgeneralforsamlinger i starten af februar. 

INFO OM GENERALFORSAMLINGER :

Grundet den ekstraordinære nedlukning af hele Danmark og de skærpede restriktioner frem til 17. januar, har hovedbestyrelsen vurderet at det ikke vil være forsvarligt at gennemføre de planlagte distriktsgeneralforsamlinger i starten af februar. Hovedbestyrelsen har i samarbejde med distrikterne fastsat følgende nye datoer for distriktsgeneralforsamlinger :
Distrikt 1, Sjælland søndag d. 18. april
Distrikt 2, Fyn lørdag d. 17.april  
Distrikt 3, Syd søndag d. 18. april. 
Distrikt 4, Nord lørdag d. 10. april.
Distrikt 5, Midt lørdag d. 11. april. 
Distrikt 6, Bornholm lørdag d. 10. april
Alle nuværende bestyrelser fortsætter deres arbejde frem til de ovenstående nye datoer.
Denne beslutning er taget i henhold til klubbens Love & Regler §17 stk. 1
Se de opdaterede indkaldelser i den kommende H-D Journal.
Med venlig hilsen
Hovedbestyrelsen H-DCDK