Klub trailer

Har du brug for trailer til din motorcykel, så er der mulighed for at låne klubbens trailer for 50,- kr. pr. dag.!

Evt. skader på trailer under udlejning erstates af lejer.

Lejer hæfter selv for forsikring og skader under kørsel, dette er HDCF udvedkommende og ved lån af trailer har man accepteret dette. 

Kontakt naestformand@hdcf.dk

IMG 1202