SMS Service

Få de nyeste informationer fra klubben på din mobil....

                                 Sms Service

Vi har i distriktet en SMS service som går ud på at få hurtige meddelelser ud til jer, det kan være emner som bestyrelsen gerne vil informere om - indbydelser til fællesture og "husk nu" info om fester - arrangementer og køreture.

Du kan også få din SMS ud hvis der f.eks spontant opstår en ide til en fællestur eller et arrangement som kan være i alle`s interesse.

Vi sender 300 sms afgangen og vi ved ikke hvilket teleselskab du har, så nogen sms er fremme på få sek. mens andre først kommer efter nogle timer, dvs vi er ikke herre over om du modtager din sms på uøsnket tidspunkter.

 

Bestyrelsen afgør dog om det er noget som vi vil have sendt ud på listen, f.eks. sender vi ikke indbydelser til andre arrangementer på dage hvor vi i forvejen er booket til anden side, heller ikke på dage hvor HDC DK har træf - fester eller lign. Derfor påberåber vi os ret til egenrådigt at beslutte hvis noget ikke skal ud til medlemmerne på SMS listen.

Hvis du også er interesseret i at være med på SMS listen, så skriv på 2467 2570.

Du kan kun sende sms til ovenstående nr.!!!