facebook share

Distrikt 2 Fyn

Indkaldelse til DGF 2024

Distrikt 2-FYN indkalder hermed til Distriktsgeneralforsamling  

Lørdag, den 3. februar 2024, kl. 13.00

I Klubhus H-DCF Kertemindevejen 38, 5290 Marslev 

 

Dagsorden:

 

 1. Valg af dirigent.
 2. Bestyrelsens beretning.
 3. Distriktsregnskab
 4. Forslag der ønskes indbragt for hovedgeneralforsamlingen.
 5. Indkomne forslag vedrørende distriktet.
 6. Valg til distriktsbestyrelsen:
 • Næstformand: Michael Holtze - Genopstiller
 • Kasserer: Dorte Larsen - Ikke afklaret
 • Bestyrelsesmedlem 1: Thomas Lyø - Genopstiller
 • Suppleant #1: John Bartels – Genopstiller

Suppleant #2: Torben Aagaard - Genopstiller 

Suppleant #3: Lotte Lyø - Genopstiller 

 • Revisor Ellen Jørgensen og Steen (47) Jensen - genopstiller

 

Forslag vedr. pkt. E der ønskes behandlet på distriktsgeneralforsamlingen skal være distriktsformanden i hænde senest 14 dage før afholdes af generalforsamlingen.

 

Adgang til distriktsgeneralforsamling er betinget af gyldigt medlemsskab af det pågældende distrikt, undtaget herfor er klubformand, klubnæstformand, klubkasserer og klubsekretær.

 

Medbring medlemskort for 2024 eller kvittering på indbetaling af kontingent

Har du ikke modtaget dit medlemskort, medbring da blot dit medlemsnummer

 

Bestyrelsen

Distrikt 2-FYN

Klubhuset

Kertemindevejen 38, 5290 Marslev

Vores klubhus er bygget til at blive brugt. Vi har masser af plads - både inde og ude - til hygge, fester og arrangementer af enhver slags.

SMS service

Vores SMS service informerer medlemmerne om aktuelle emner, som fællesture, arrangementer, vigtige eller praktiske oplysninger. Tilmeld dig på til.: 51 71 24 72. Oplys medlems no, navn og det tlf. no. du ønsker at tilmelde.

Fællesture

Næsten, hver uge i sommerperioden er der fællesture eller andre aktiviteter i klubregi. 

Facebook og Instagram

Vi er selvfølgelig også på de sociale medier. FB: Søg på distrikt 2. Instagram: søg på hdcdkfyn.